Terug GEMEENTERAAD

do 25/03/2021 - 19:00 Digitaal via Microsoft Teams

Openbaar

Goedkeuren notulen

Politie

Interne Organisatie

Overheidsopdrachten

Interne organisatie

Grondgebied en Ruimte

Milieu en duurzaamheid

Vrije tijd

Welzijn en preventie burger

 • De Eerstelijnszone (ELZ) Regio Grimbergen vzw werd opgericht op 4 december 2019, met als doel cfr. het BVR op de zorgraden van 17 mei 2019.

  De zorgraden realiseren en versterken de samenwerking en coördinatie tussen lokale besturen, eerstelijnszorgaanbieders, verenigingen van personen met een zorg- en ondersteuningsvraag, verenigingen van mantelzorgers en verenigingen van vrijwilligers met als doel te evolueren naar een vraaggestuurde en integrale zorg en ondersteuning voor de persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag.

  De statuten werden neergelegd op 9 december 2019 en gepubliceerd in het B.S. onder nr. *19347963* op 11 december 2019 en heeft als ondernemingsnummer 738.889.877.

  ELZ Regio Grimbergen vzw is op 1 juli 2020 erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Gemeenschap en ondersteunt de gezondheidsberoepen in de eerste lijn, naast nog 59 andere Eerstelijnszones in Vlaanderen.

  De ELZ Regio Grimbergen heeft als door de Vlaamse Overheid (bij monde van het bevoegde Agentschap Zorg en Welzijn) toegewezen werkingsgebied het grondgebied van de gemeenten Wemmel, Meise, Londerzeel, Kapelle-op-den-Bos en Grimbergen.

  De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst oprichting, kostenverdeling, organisatie en uitbating vaccinatiecentra ELZ regio Grimbergen (Londerzeel en Wemmel) goed.

Toegevoegde agendapunten

Mondelinge vragen

 • De gemeenteraad nam kennis van de mondelinge vragen door de raadsleden op de zitting gesteld en verwijst voor het overige naar het zittingsverslag, oftewel de audio-opname, te vinden op de gemeentelijke website.