Welkom op de Raadpleegomgeving van de gemeente Grimbergen


U kan via de zoekfunctie of de kalender bovenaan de vergadering selecteren om de agenda en lijsten van besluiten te raadplegen van diverse bestuursorganen.

De volgende afkortingen worden daarbij gehanteerd:

·         besluiten van de burgemeester (BB)
·         het college van burgemeester en schepenen (CBS)
·         het vast bureau (VB)
·         de gemeenteraad (GR)
·         de gemeenteraadscommissies (CGOM)
·         de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW)
·         de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf (AGBR)

De raadpleegomgeving verzamelt enkel de bestuursdocumenten met betrekking tot de bestuursorganen vanaf 2021.

Indien u de notulen of besluitenlijsten wenst te raadplegen van voor 2021, kan u deze terugvinden in het digitaal archief op de gemeentelijke website of kan u zich wenden tot de dienst politiek-administratieve ondersteuning.


Livestream en audioverslagen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

 

De audioverslagen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn kunnen hier worden geraadpleegd.

De livestream van de digitale gemeenteraden kunnen eveneens via dezelfde link worden geraadpleegd.


Niet gevonden wat u zoekt?

 

Dan kan u de gewenste bestuursdocumenten, zoals uittreksels van besluiten, steeds aanvragen via openbaarheid van bestuur.


Klachten tegen beslissingen

 

Een klacht over een beslissing moet bij de toezichthoudende overheid worden ingediend binnen de dertig dagen nadat de beslissing is bekendgemaakt op de website.

Voor de gemeente Grimbergen is de toezichthouder de Vlaamse overheid.

 

Dan kan digitaal via het digitaal klachtenformulier.

Of op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:

Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel

Meer informatie over de procedure is te vinden op de website van de Vlaamse overheid: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

 

Algemene klachten kunnen worden gestuurd naar gemeentebestuur@grimbergen.be.
Meer info over de gemeentelijke procedure op www.grimbergen.be/klachten